НБУ-финансовый агент правительства

  Дисциплина: Финансы и кредит
  Тип работы: Диплом
  Тема: НБУ-финансовый агент правительства

  НБУ – фінансовий агент уряду

  ЗМІСТ

  Вступ.

  . Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду.

  1. Банківське обслуговування, як функція НБУ.

  . Обслуговування внутрішнього державного боргу.

  . Обслуговування державного зовнішнього боргу.

  4. Касове виконання державного бюджету.

  ІІ.

  Нормативно-правові основи діяльності Національного банку

  України.

  Національний банк і банківська система України.

  Роль національного банку у зовнішньоекономічній діяльності

  України.

  Національний банк і реформування української економіки.

  ІІ

  . Операції Національного банку України як фінансового агента

  уряду.

  Виконання держбюджету.

  Обслуговування внутрішнього державного боргу.

  Обслуговування зовнішнього державного боргу.

  108.

  Кредитування уряду.

  126.

  Банківське обслуговування уряду.

  132.

  Висновки.

  147.

  Література

  152.

  Вступ

  На момент здобуття незалежності України в ній був відсутній досвід державотворення і ясне розуміння економічної ситуації. Свою допомогу у

  створенні моделі економічних трансформацій запропонували міжнародні фінансові інституції - Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк, Європейський банк реконструкції і розвитку,

  розвинені країни світу.

  В них теж не було досвіду з ефективної трансформації на постсоціалістичних теренах. Керуючись лише зовнішньою схожістю ситуації

  (неконкурентоспроможністю економіки), іноземні експерти запропонували Україні неоліберальну модель розвитку економіки, яка була створена для слаборозвинених країн. Хоча вже на той час

  авторитетні економісти, аналізуючи досвід проведення реформ в країнах \"третього світу\" Центральної і Східної Європи застерігали від сліпого копіювання стандартних рецептів міжнародних

  фінансових інституцій і підкреслювали, що успіху реформи досягали лише в країнах, які проводили власну економічну політику і суттєво коригували курс, запропонований іноземними

  радниками.

  Ця модель передбачала, що спочатку має бути досягнута стабілізація економіки, а вже потім - розпочатись економічне

  зростання. Стабілізація ж передбачала повну лібералізацію цін і зовнішньої торгівлі, суто монетаристський підхід до боротьби з інфляцією, ставку на саморегулюючу роль ринку, як на

  макро- так і на мікрорівні економіки, заборону застосування захисту від негативного впливу недобросовісної конкуренції, реалізацію прискореної програми приватизації, ставку на

  розвиток малого бізнесу переважно у сфері торгівлі.

  Протягом останніх років реформатори в економічному блоці уряду намагалися виконувати рекомендації іноземних радників (зокрема,

  з МВФ) і умови надання кредитів МВФ, часто - навіть нехтуючи чинним законодавством. Наслідками реалізації запропонованої Україні моделі економічного розвитку були неоднозначними. З

  одного боку - падіння обсягів ВВП від 1991 до 1998 років на 55,2 %, збільшення питомої ваги сировинних галузей до 50 % проти 21 % у 1990 р.; нелегальний відтік капіталів за межі

  України, який на початок 1999 р. становив 8 млрд доларів; скорочення капіталовкладень за роки незалежності майже у 5 разів; досягнення рівнем бартеризації економічних взаємин 40 %

  обсягу реалізованої продукції; кредиторська заборогованість, яка на початок 1999 р. склала 153,6 млрд гривень; втрата значної частини внутрішнього ринку, який по окремих видах товарів

  на 60-90 % заповнений імпортною продукцією; зростання зовнішнього боргу, величина якого на початок 1999 р. перевищила 12 млрд доларів; падіння життєвого рівня значної частини громадян

  України, до 50 % яких проживають за межею малозабезпеченості; зростання імпортної залежності України від постачання продукції стратегічного характеру; відтік і скорочення

  інтелектуального наукового потенціалу; поширення \"тіньової економіки\", корупція, криміналізація економіки і перетворення її на об\'єкт протиборства політичних сил, втрата зовнішніх

  ринків збуту української продукції.

  Проте одночасно було немало зроблено і в частині розбудови ринкових структур, приватизації, становлення стабільної державної валюти. Значна

  частина українських під...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены