Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

  Дисциплина: Финансы и кредит
  Тип работы: Диплом
  Тема: Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  І ОСВІТИ УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра _________________________________

  МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

  зі спеціальності “Банківський менеджмент”

  Адамович Т.С.

  ТЕМА: Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні.

  Науковий керівник

  Опарін В.М.___________________

  ______________________________

  Рецензент_____________________________________________

  ______________________________________

  Робота допущена до захисту “___”____________2000 р., протокол №_______

  Завідувач кафедри доктор економіки, професор Мороз А.М.

  ______________________________________

  Київ-2000

  ПЛАН

  Вступ._____________________________________________________3

  Методологічні основи вексельної форми

  фінансових взаєморозрахунків.

  Сутність і види векселів._______________________________5

  Вексельне право та його основні системи._______________13

  Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24

  Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні.

  Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб

  єктів підприємницької діяльності.___________________________43

  Практика вексельного обігу в різних галузях народного господарства.________________________________________53

  Сутність та класифікація активних операцій банків з векселями.__________________________________________60

  Правове регулювання вексельного обігу в Україні.________69

  Удосконалення окремих елементів вексельного обігу.

  Недоліки вексельного обігу в Україні та шляхи його можливого покращення._______________________________79

  Бухгалтерський облік векселів і оподаткування операцій з векселями.__________________________________________86

  Практичні рекомендації щодо заповнення векселів._______91

  Висновки.________________________________________________102

  Список літератури.________________________________________108

  Додатки._________________________________________________113

  ВСТУП

  Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням

  з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму. Роль і значення

  векселя завжди підтримувалися вексельним

  правом

  і забезпечувалися державою. Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою.

  Нині, на жаль, не можна стверджувати, що вексель, як інструмент фінансово-правового регулювання, міцно увійшов і широко використовується у цивільно-правових відносинах, які

  динамічно розвиваються в Україні.

  У колишньому СРСР вексель набув широкого поширення в період НЕПу. У подальші роки використання векселя було обмежене через ряд об\'єктивних і суб\'єктивних причин: монополії

  державної власності на засоби виробництва, адміністративно-планової економіки, цільового фінансування народного господарства. У подальшому, при проведенні фінансово-кредитної реформи

  вексель взагалі був практично виключений з товарно-грошового обігу. Наприкінці 80-х років в умовах реформ, викликаних перебудовою в СРСР, у процесі виникнення різних

  форм

  власності,

  розвитку

  підприємницької діяльності, становлення системи комерційних кредитних установ і інших фінансових інститутів використання векселя стало реальною необхідністю.

  Вексель є інструментом, без якого важко уявити сучасні кредитно-розрахункові відносини, що виникають у цивільно-правовому обігу.

  В умовах переходу до ринкової економіки виникла об\'єктивна необхідність формування професійного вексельного ринку в Україні. Векселі кредитних установ, фінансових і страхових

  компаній, великих підприємств стають об\'єктами біржових торгів. За допомогою вексельних програм здійснюються спроби розв\'язання проблеми неплатежів, здійснення взаємозаліків

  заборгованості, а також розробляються і здійснюються інші фінансові програми.

  ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены