Програма корекції шкільної тривожності у підлітків

  Дисциплина: Педагогика
  Тип работы: Лабораторная
  Тема: Програма корекції шкільної тривожності у підлітків

  Програма корекції шкільної тривожності у підлітків
  Мета
  зниження в підлітків рівня шкільної тривожності до ста­ну норми з контролем результату й закріпленням позитивного ефек­ту до кінця корекційної
  програми та через
  місяців.
  Завдання
  Зниження тривожності та скутості школярів.
  Формування в учнів віри у свої сили й можливості.
  Розширення можливостей школярів, формування в них необ­хідних знань, умінь і навичок для підвищення результативності шкільної діяльності та
  зниження рівня тривожності.
  Формування адекватної самооцінки в підлітків.
  Формування розуміння мобілізуючої ролі певного рівня три­вожності у вирішенні проблем і складних життєвих ситуацій.
  Розвиток уміння контролювати рівень тривожності.
  Підготовка вчителів і батьків до виконання ними завдань ко­рекції.
  Предмет корекції
  : емоційна сфера підлітків.
  Методи корекції
  : ігротерапія, проективний малюнок, психо-гімнастика, методи поведінкової корекції.
  Засоби корекції
  : ігри, вправи, бесіди, прийоми неігрового типу, спрямовані на зниження рівня тривожності.
  Очікувані результати
  : зниження рівня тривожності, підвищен­ня самооцінки, розвиток комунікативних здібностей.
  Етапи корекції:
  I. Діагностичний.
  Настановний.
  Корекційний.
  Етап оцінки ефективності корекційного впливу.
  І. Діагностичний етап
  Мета:
  діагностика особливостей розвитку підлітків; виявлен­ня параметрів, що потребують корекції; формування загальної про­грами
  психокорекції.
  Корекційна робота з підлітками проводиться шкільним психо­логом (на базі школи) або практичним психологом (на базі іншої установи) з метою
  зниження рівня тривожності в учнів і кращої їхньої адаптації до шкільного життя. Роботу на базі школи бажано проводити окремо за різними паралелями учнів. Даний етап при­пускає
  індивідуальні заняття з підлітками для того, щоб іще більше не підвищувати рівень тривожності й дати можливість школяреві звикнути до спілкування з психологом.
  Заняття 1
  Заняття присвячене знайомству з класом і проведенню тестуван­ня на виявлення підлітків із підвищеним рівнем шкільної тривож­ності. Для цього використовується Методика
  діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса. На цьому занятті також доцільно провести соціометричне дослідження для визначення статусу кож­ного учня в класі.
  Заняття 2
  Заняття присвячене індивідуальному знайомству з підлітками, рівень шкільної тривожності яких вищий від норми. Заняття пе­редбачає завоювання
  довіри школяра, усунення скутості у спілку­ванні й остраху говорити про себе. Для визначення емоційного стану пропонують виконати малюнок (кольоровими олівцями) без якоїсь певної
  тематики, тобто намалювати те, що хочеться в да­ний момент.
  Наприкінці заняття учневі пропонують завдання на визначення його самооцінки (Експериментальне дослідження самооцінки осо­бистості).
  Заняття З
  Заняття передбачає індивідуальну бесіду з метою не тільки виявлення основних факторів, що сприяють підвищеній тривож­ності підлітка, а й
  можливості їхнього усвідомлення учнем, а також, щоб поговорити про наболіле й виговоритися. Бесіда до­поможе також визначити коло тих людей (однокласники, бать­ки, вчителі), що
  викликають почуття тривоги, для наступної ро­боти з учнями.
  Вправа «Не подобається
  подобається»
  Психолог просить підлітка поділити чистий аркуш паперу на дві половини й записати відповіді на запитання:
  що мені не подобається у школі;
  що мені не подобається вдома;
  що мені не подобається взагалі в житті.
  Відповіді на ці запитання учень записує в лівій частині аркуша. Після цього пропонують серію позитивних запитань, відповіді на які записуються
  в правій частині аркуша:
  що мені подобається у школі;
  що мені подобається вдома;
  що мені подобається взагалі в житті.
  Підлітки розповідають спочатку про те, що їм не подобаєть­ся, потім
  про те, що їм подобається у школі, вдома й у житті. Важливо дотримуватися послідовності відповідей: спочатку не­гативні, потім позитивні,
  показавши, що не так уже й погано все в житті.
  Далі школяреві пропонують тест Виявлення типу темперамен­ту (Айзенк).
  Заняття
  Дане заняття заключне на етапі діагностики.
  Спочатку підліткові пропонується Методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі для виявлення типу відносин, що перева­жає у малих
  групах. Потім проводиться бесіда, мета якої — підготу­вати школяра психологічно до роботи у групі, заспокоїти його хви­лювання, надати впевненості в собі й віри в те, що групові
  заняття допоможуть подолати труднощі розуміння, спілкування, непевності, побороти тривогу і страх.
  . Настановний етап
  Мета:
  викликати бажання взаємодіяти та співпрацювати з пси­хологом, внести зміни у своє життя; зняти стан тривоги, страху, скутості; підвищити
  впевненість у собі й розкутість.
  Настановний етап припускає зняття стресу, напруженості та скутості в підлітка шляхом розслаблення, тобто опануван­ня учнем методів релаксації.
  Цей етап важливий також тим, що повинен установити повну й абсолютну довіру школяра до психолога, закріпити віру в те, що позитивні зміни в житті можливі й до них потрібно прагнути. І
  наступний важливий підсумок даного етапу — встановлення довіри та взаєморозу­міння між членами групи, зняття емоційної напруженості підлітків.
  Заняття
  Заняття присвячене знайомству школярів між собою. І навіть якщо підлітки знайомі
  це можливість по-новому глянути один на одного. Школярі сідають у коло. Психолог пояснює учням, що вони разом будуть зустрічатися на спеціальних
  заняттях, які не схо­жі на шкільні уроки. На заняттях будуть грати, малювати, ділитися своїми проблемами й радощами, вчитися розуміти один одного, допомагати й підтримувати.
  Учасники групи ознайомлюються з правилами групової взає­модії:
  Участь у вправах, іграх та інших видах діяльності
  добро­вільна.
  Слухати товаришів потрібно мовчки, не перебивати й не ко­ментувати.
  Критикувати вчинок, а не людину, причому в дуже м\'якій формі, бажано з конкретною порадою даному учасни­кові групи.
  Говорити тільки те, що думаєш і відчуваєш сам, а не пере­фразувати думки інших.
  Не обговорювати поза групою те, що відбувається в ній.
  Гра «Знайомство»
  Мета: можливість вийти з власного «Я», подивитися на себе по-іншому й у перспективі стати іншим.
  Кожному
  учасникові групи пропонують назвати себе власним або вигаданим ім\'ям, і тільки назване ім\'я фігуруватиме у спілкуванні. Вибір імені говорить про
  те, як підліток сприймає своє Я.
  Малювання на тему «Моє ім \'я»
  Мета: невербальне символічне вираження змісту обраного імені.
  Після того, як усі учасники групи назвали свої імена, підліткам пропонують подумати й намалювати малюнок «Моє ім\'я», що у вигляді символів або
  образів відображав би зміст обраного імені. Після виконання малюнка проводиться обговорення робіт.
  Рухлива гра «Море хвилюється»
  Мета: визначення емоційного стану й передача його невербальними засобами; краще знайомство з учасниками групи; створення позитивного
  емоційного фону; корекція нетерплячості.
  Група обирає ведучого, який повертається спиною до інших і вимовляє слова: «Море хвилюється раз». На рахунок «три» школярі ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены