Международные экономические организации

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Международные экономические организации

  Центральне місце в процесі побудови Об\'єднаної Європи займає Європейський Інвестиційний Банк, який постійно збільшує своє значення шляхом
  диверсифікованості способів фінансування, збільшення обсягів надаваних коштів, збільшення числа країн, що одержують
  ЗМІСТ
  Міжнародний валютний Фонд……………………………………стор.1
  Європейський інвестиційний банк……………………………….стор.11
  Тихоокеанськ
  економічн
  рада………….
  ………………………стор.20
  Література………………………………………………………………..стор.22
  Міжнародний Валютний Фонд
  Міжнародний Валютний Фонд - міжурядова організація, призначена для
  регулювання валютно-кредитних відносин між державами членами і надання їм фінансової допомоги при валютних ускладненнях, що викликаються дефіцитом платіжного балансу, шляхом надання
  коротко і середньострокових кредитів у іноземній валюті. Фонд - спеціалізована установа ООН - практично служить інституціональною основою світової валютної системи. МВФ був створений на
  міжнародній валютно-фінансовій конференції ООН, що проходила з 01 по 22 липня 1944 року в Бреттон- Вудсі (США, штат Нью Гемпшир). Конференція прийняла Статті Угоди про МВФ, яка є його
  Статутом і набрала чинності 27 грудня 1945 року; практичну діяльність Фонд розпочав з 1 березня 1947 року.
  У зв\'язку з еволюцією світової валютної системи Статут МВФ тричі
  переглядався:
  У 1969 році з введенням системи СДР;
  У 1976 році з створенням Ямайської валютної системи;
  У листопаді 1992 року з включенням санкції - припинення права брати
  участь в голосуванні - по відношенню до країн, що не загасили свої борги Фонду.
  Управління в МВФ здійснюється згідно з Статтями Угоди. В структуру
  управління МВФ входять Рада Керівників, Тимчасовий Комітет, Комітет Розвитку, Виконавча Рада, Керуюча, персонал.
  Рада
  Керівників - вищий керівний орган МВФ, в якому кожна країна-член представлена керівником і його заступником, що призначається на п\'ять років. Звичайно це міністри фінансів або
  керівники центральних банків. Рада керівників звичайно збирається на сесії один раз в рік, але може мати намір або ухвалювати постанови, голосуванням поштою і частіше.
  Тимчасовий Комітет виконує рішення Виконавчої Ради. Складається з 24 керівників МВФ, міністрів або інших офіційних осіб високого рангу. Тимчасовий Комітет збирається двічі в рік і
  звітує Раді Керівників про управління і функціонування міжнародної валютної (monetary) системи, а також вносить пропозиції про зміну Статей Угоди.
  Комітет Розвитку так само, як і Тимчасовий Комітет складається з 24 керівників МВФ, міністрів або інших офіційних осіб високого рангу, дає рекомендації і звітує Раді Керуючого
  МВФ.
  Виконавча
  Рада
  . Велику частину своїх повноважень Рада Керівників делегує Виконавчій Раді. Виконавча Рада відає широким колом питань адміністративного і операційного характеру, а також займається
  питаннями що стосуються політики Фонду відносно країн-членів.
  Керівник. Вибраний Виконавчою Радою, Керуючий МВФ очолює Виконавчу Раду і є главою персоналу організації. Під управлінням Виконавчої Ради Керівник відповідає за повсякденну
  діяльність МВФ. Керівник призначається на п\'ять років і може бути переобраний на подальший термін.
  Персонал. Статті Угоди вимагають від персоналу, призначеного в МВФ демонстрації самих високих стандартів професіоналізму і технічної компетентності, і відображає
  інтернаціональність організації. Приблизно 125 націй представлені серед 2,300 співробітників організації.
  Кожний член МВФ має свою квоту (частку), виражену в СДР, яка рівна
  участі країни-члена в МВФ. Квота, яка була створена для відображення відношення розмірів економіки країн-членів, є базовим елементом у взаємовідносинах фінансового і організаційного
  характеру країн-членів і Фондом. Вона визначає кількість голосів, що є у країни-члена МВФ, і рівна 250 \"базисних\" голосів, які надаються кожній країні, що бере участь в Фонді плюс 1 голос
  за кожні 1000,000 СДР. Квота також визначає суму підписки країни на капітал МВФ і можливість використання ресурсів Фонду. Країна-учасник зобов\'язана сплатити 25% від величини своєї
  підписки в СДР або у валюті інших країн-учасниць МВФ, що визначається, згідно з статутом; залишок країна оплачує у своїй валюті.
  Розвиток формул квот
  Спочатку квоти країн-членів МВФ визначалися, але не напряму, згідно з
  Бреттон-Вудською формулою. Основними змінними цієї формули були такі показники як річні імпорт і експорт, золоті запаси і доларові баланси, національний прибуток. Ці показники служили
  базисом для числення квот до 60-х років.
  У 1963 р. Бреттон-Вудська формула була переглянута, а також були додані
  нові формули.
  Взяті разом, вони використовувалися як помічники у визначенні початкових
  квот нових членів і збільшенні квот старих учасників. Ці формули об\'єднують економічні показники, описані вище, а також поточні прибутки, поточні витрати, а також показники пов\'язані з
  експортом і імпортом.
  На початку вісімдесятого МВФ спростив процедури розрахунку квот і
  удосконалив економічні дані, що використовуються в формулах.
  Коли країна має намір стати учасницею МВФ персонал фонду розраховує для
  неї квоту і порівнює отриманий результат з квотами вже перебуваючих в Фонді країн з схожими економічними характеристиками. Отримане значення квоти обговорюється комітетом \"Учасників\"
  (membership) Виконавчої ради. Після того, як країна що має намір вступити в Фонд погодиться з умовами договору членства, Виконавча рада (в повному складі) готує резолюцію для Ради
  керівників. По завершенні всіх формальних кроків представлена країна запрошується в Вашингтон для підписання Статей Угоди.
  На 1 серпня 1997 року 181 країна була членом Фонду з сумою квот порядку
  145,3 млрд. СДР.
  4. Кредитна діяльність МВФ
  У Статуті Фонду для ідентифікації його кредитної діяльності
  використовуються два поняття:
  угода (transaction) - надання валютних коштів країнам з його
  ресурсів:
  операція (operation) - надання посередницьких фінансових і технічних
  послуг за рахунок позикових коштів. МВФ здійснює кредитні операції тільки з офіційними органами - казначействами, центральними банками, стабілізаційними фондами. Розрізнюються кредити на
  покриття дефіциту платіжного балансу і на підтримку структурної перебудови економічної політики країн-членів.
  Країна, потребуюча іноземної валюти, проводить купівлю (purchase) або
  інакше запозичення (drawing) іноземної валюти або СДР в обмін на еквівалентну кількість національної валюти, яка зараховується на рахунок МВФ в центральному банку даної країни. При
  розробці механізму МВФ передбачалося, що країни-члени будуть пред\'являти рівномірний попит на валюти, а тому їх національні валюти, що поступають в Фонд, стануть переходити від однієї
  країни до іншої. Таким чином, ці операції не повинні були бути кредитними в суворому значенні слова. На практиці в Фонд звертаються з проханнями про надання кредиту головним чином країни
  з неконвертованими валютами. Внаслідок цього МВФ, як правило, надає валютні кредити державам-членам ніби «під заставу» відповідних сум неконвертованих національних валют. Оскільки на них
  нема...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены