Экономические циклы

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Экономические циклы

  ЗМІСТ
  ВСТУП
  1.Теорії економічного циклу.
  1.1. Типи економічних циклів.
  1.2. Нерівновага в грошово-кредитній сфері.
  1.3. Теорія нововведень.
  1.4. Психологічна теорія.
  2. Довгі хвилі.
  2.1. Основні положення гіпотези Н. Д. Кондратьєва.
  2.2. Деякі інші теорії довгих хвиль.
  3. Політика держави у відношенні політичного циклу.
  Суть фази механічної дії.
  4. Причини економічної кризи в Україні.
  Література.
  ВСТУП
  Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, що може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що
  довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Підйоми і спади рівнів економічної активності, що випливають один за
  іншим прийнято називати діловим чи економічним циклом.
  Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обов\'язково в однако
  вій мірі
  . Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспільства протікає у формі циклів, сутність яких полягає в наявності повторюваної послідовності змін. Діловий цикл припускає
  рух трьох величин:
  обсягу зайнятості,
  обсягу продукції,
  рівня цін.
  У процесі безупинного економічного росту економічна система проходить чотири фази, що називаються фазами ділового циклу
  пік (процвітання),
  спад
  (рецесія),
  дно (депресія),
  пожвавлення
  (відновлення).
  Почнемо розгляд з піка. У цей час в економіці спостерігається повна зайнятість, а виробництво працює на повну потужність. Реальний обсяг виробництва досягає свого максимуму.
  Ціни, як правило, підвищуються, а ріст ділової активності, досягши повної зайнятості ресурсів, припиняється і завмирає. Неминуче, досягши фази піка, економічна система переходить у
  фазу рецесії. У цей час виробництво починає відходити від набраної потужності, а обсяг зайнятості невблаганно скорочується. Але при цьому ціни не піддаються загальної тенденції до
  спаду, зниження цін, як правило, має місце під час серйозного тривалого спаду. Через якийсь час фаза спаду доходить до стану депресії, що характеризується тим, що як виробництво, так
  і зайнятість проходять період свого мінімуму. Після проходження дна економіка починає відновлюватися: обсяг виробництва і зайнятості починають збільшуватися; цей процес йде доти, поки
  економічна система знову не досягне піка.
  1. Теорії економічного циклу.
  1.1. Типи економічних циклів.
  Зародження теорії циклів і криз можна віднести до початку 19 століття. Ця проблема висвітлювалася в роботах К.Родбертуса
  і Т.Мальтуса.
  У наш час переважне місце зайняла ідея погляду на цикл як на єдиний процес, що послідовно проходить через фази криз і
  підйомів, а не просто як на випадкову послідовність криз, що переривають час від часу хід відтворення. Предметом дослідження є весь цикл, а не окремі його фази.
  В даний час виявлено 1380 типів економічного циклу.
  Теорії, що вивчають цикли виходячи з часу їхнього протікання можна розділити на три групи, і, відповідно, можна визначити
  три типи циклу:
  “Цикл запасів” - триває 2-3 року.
  “Цикл будівництва” - триває 15-20 років.
  “Довгі хвилі” - тривають 40-60 років.
  Кожна з теорій дивиться всередину, кожна з них намагається знайти причини постійного відхилення економічної системи від стану рівноваги. Висунуто безліч причин циклічних
  коливань від грошово-кредитної експансії і теорії нововведень до теорії, що зв\'язує перепади ділової активності із сонячними плямами. Далі в роботі докладніше розглянуті теорії
  циклу.
  1.2. Нерівновага в грошово-кредитній сфері.
  Це пояснення економічного циклу є чисто монетарним. Найбільш широко і послідовно розглядається цикл, як чисто грошове явище в роботах Хоутр
  . Він
  тверджував, що вивчення грошового потоку є єдиною причиною зміни економічної активності, чергування періодів процвітання і депресії, активної і млявої торгівлі. Коли грошовий
  потік (чи попит на товари, виражений у грошах) збільшиться, то торгівля стає більш
  активною
  , виробництво розширюється, ціни ростуть. Коли грошовий потік зменшується, торгівля слабшає, виробництво скорочується, ціни падають.
  Попит на товари, виражений у грошах безпосередньо визначається споживчими витратами. Виходить, такий стан як загальна
  депресія викликається грошовими факторами. Виключення можуть скласти тільки ті випадки, коли не грошові фактори приводять до падіння споживчих витрат. Сума споживчих витрат змінюється
  за рахунок зміни кількості грошей. Раптове скорочення кількості, тобто пряма дефляція, впливає на економічну активність. Так, відповідно до даної теорії, процес стиску чи рецесії
  відбувається в такий спосіб. Скорочення кількості грошей спричиняє неминуче скорочення попиту. Виробники, що виготовили продукцію в розрахунку на звичайний попит, зіштовхуються з тим,
  що вони не можуть реалізувати цю продукцію за передбачуваними цінами. Почнеться скупчення товарних запасів, виникнуть збитки, виробництво скоротитися, пошириться безробіття і неминуче
  почнеться процес зниження заробітної плати й інших доходів. Процес скорочення ділової активності є кумулятивним. Коли відбувається падіння цін, оптові торговці схильні припускати, що
  воно буде продовжуватися і надалі. Відповідно до цих припущень, вони прагнуть скоротити товарні запаси і зменшити
  чи
  припинити зовсім замовлення виробникам. Але витрати споживачів, так само як і доходи, зменшуються, попит слабшає, а запаси, усупереч усім старанням торговців скоротити їх,
  накопичуються; кредит продовжує знижуватися. Таким чином, рух відбувається по спіралі.
  Фаза підйому торгово-промислового циклу є копією руху вниз по спіралі депресії , але спіраль у даному випадку буде
  мати
  зростаючий
  характер. Пожвавлення ділової активності викликається розширенням кредиту і триває доти, поки це розширення продовжується. Причиною розширення кредиту є те, що банки полегшують
  умови надання позичок своїм клієнтам, тобто знижують дисконтну ставку. Якщо норма відсотка знизилася, то це спонукує оптових торговців збільшувати товарні запаси. Торговці збільшують
  замовлення виробникам товарів. Але це не спричиняє такого збільшення товарних запасів як під час рецесії, а скоріше навпаки, веде до їх скорочення, тому що розширення виробництва
  спричиняє зростання доходів і витрат споживачів. Це означає розширення попиту на товари, а це, у свою чергу, веде до неминучого скорочення запасів у торгівлі. У результаті підуть нові
  замовлення, подальше збільшення доходів споживачів, їхніх витрат і попиту і подальше зменшення товарних запасів. У такий спосіб установлюється кумулятивне розширення виробничої
  діяльності, що підтримується безупинним розширенням кредиту. Розширення ділової активності раз почавши
  сь
  , продовжується
  наслідок власних рушійних сил, і подальшого заохочення з боку банків уже не потрібно. Навпаки, банки повинні бути тепер досить обачні, щоб не допустити виходу процесу розширення
  ділової активності з під контролю і переродження його в бурхливу інфляцію.
  1.3.
  Теорія нововведень.
  Інша версія ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены