Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  Кафедра: “Будівельних, дорожніх манин та будівництва”
  Курсова робота
  з дисціплини технологія будівельного виробництва
  на тему: проектування земляних робіт
  Пояснювальна записка
  ПЗР 307.000.000. ПЗ
  Виконав: студент гр.ПБ-98-2
  __________ Свінцицький С.О.
  “ ___ “
  _____________ 2001 р.
  Перевірив: викладач
  __________ Попов Г. А.
  “ ___ “
  _____________ 2001 р.
  Кіровоград 2001 р.
  Вступ
  За останні десятиріччя технологія будівельного виробництва, як наукова дисципліна одержала великий розвиток. Одним з основних навиків в технології будівельного виробництва є
  кваліфіковане проектування різного виду будівельних процесів.
  Проектування - трудомісткий і кропіткий процес, який вимагає вивчення спеціальної літератури, нормативних, довідкових та ілюстрованих матеріалів. Будівельники–технологи не
  повинні забувати, що результат їх праці – об’єкти довгострокового використання. Тому повинні забезпечити на довгий строк експлуатації споруд і будівель потрібний запас довговічності з
  мінімальними ремонтами та здібністю в подальшому реконструювання в процесі удосконалення виробництва та поліпшення битових умов. Від проектування земляних робіт, їх трудомісткості,
  строків виконання, вартості, якості і надійності залежить ефективність будівництва в цілому.
  Разом з тим структура задач технологічного проектування, послідовність та методи їх вирішення, ще недостатньо чітко виражені, існує ряд недоліків ліквідувати які можна за
  рахунок підвищення рівня організації проектування будівельних процесів.
  При вирішені цих проблем вчені нашої країни вказують на необхідність автоматизації проектних робіт.
  РОЗШИФРОВКА ВАРІАНТНОГО ЗАВДАННЯ
  1. Варіант – 307
  2. Номер площадки – 1 (рис.1.1)
  3. Тип споруди – 1 (рис.1.2)
  4. Тип фундаменту – В
  (рис.1.3)
  5. Найменування та група грунту – сг (суглинок)
  6. Відстань транспортуванння грунту – 10 км.
  7. Довжина сторони квадрата – a=30 м.
  8. Знак різниці g
  - “ – “
  9. Перевищення горизонталей
  – 0.5 м
  10. Стовпчатий крок – 6 м.
  11. Відлік першой горізонталі – 206.5
  Розраховуємо відлік першой горізонталі за формулою
  де n – номер останіх двох цифр заліковой книжки.
  Рис.1.1. Площадка №1
  Рис.1.2. Споруда
  Рис.1.3. Фундамент типу В (стовбчитий)
  ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
  2.1.
  Визначенння чорних відміток вершин квадратів
  Визначення чорних відміток вершин квадратів виконують за
  формулою
  де
  – перевищення однієї горизонталі над іншою, м;
  – відстань між горизонталлю та вершиною квадрата, м;
  i.j – номер ряда та стовпця відповідно.
  Інші значення чорних відміток знаходять аналогічно, після чого їх заносять до табл.2.1
  2.2.
  Визначення проектних (червоних) відміток вершин квадратів
  При плануванні площадки з нульовим балансом земляних мас червона відмітка визначається за формулою
  де
  n – кількість квадратів.
  2.3.
  Визначення робочих відміток вершин квадратів.
  Робочі відмітки вершин квадратів визначають, як різницю між червоною та чорною відмітками
  де Н
  0 – проектна відмітка площадки;
  i.j – чорна відмітка вершини квадрата;
  k – номер вершини квадрата.
  Аналогічно виконують подальші розрахунки і отримані дані заносять до табл.2.2
  Таблииця 2.1 – чорні відмітки вершин квадратів
  Вершина квадрата
  Відмітка меньшої горизонталі
  Чорна відмітка
  206.5
  206.70
  207.0
  207.16
  207.5
  207.53
  208.0
  208.02
  208.0
  208.39
  208.5
  208.71
  209.0
  209.10
  207.0
  207.12
  207.0
  207.40
  207.5
  207.74
  208.0
  208.16
  208.5
  208.59
  208.5
  208.90
  209.0
  209.29
  207.5
  207.55
  207.5
  207.79
  208.0
  208.11
  208.0
  208.41
  208.5
  208.82
  209.0
  209.16
  209.5
  209.56
  207.5
  207.78
  208.0
  208.11
  208.0
  208.39
  208.5
  208.84
  209.0
  209.14
  209.0
  209.39
  209.5
  209.69
  208.0
  208.12
  208.0
  208.37
  208.5
  208.72
  209.0
  209.10
  209.0
  209.34
  209.5
  209.62
  209.5
  209.89
  Таблиця 2.2 – Обсяги планувальних робіт
  квад-рата
  Робоча позначка, м
  Обсяг робіт , м
  Насип
  Виємка
  1.77
  1.31
  1.07
  1.35
  5.50
  5.500
  1237.50
  1.31
  0.94
  0.73
  1.07
  4.05
  4.050
  911.25
  0.94
  0.45
  0.31
  0.73
  2.43
  2.420
  546.75
  0.45
  0.08
  -0.12
  0.31
  0.96
  0.740
  0.015
  165.38
  3.38
  0.08
  -0.24
  -0.43
  -0.12
  0.87
  0.007
  0.717
  1.58
  161.33
  -0.24
  -0.63
  -0.82
  -0.43
  2.12
  2.120
  477.00
  1.35
  1.07
  0.68
  0.92
  4.02
  4.020
  904.50
  1.07
  0.73
  0.36
  0.68
  2.84
  2.840
  639.00
  0.73
  0.31
  0.06
  0.36
  1.46
  1.460
  328.50
  0.31
  -0.12
  -0.35
  0.06
  0.84
  0.163
  0.263
  36.68
  59.17
  -0.12
  -0.43
  -0.69
  -0.35
  1.59
  1.590
  357.75
  -0.43
  -0.82
  -1.09
  -0.69
  3.03
  3.030
  681.75
  0.92
  0.68
  0.36
  0.69
  2.65
  2.650
  596.25
  0.68
  0.36
  0.08
  0.36
  1.48
  1.480
  333.00
  0.36
  0.06
  -0.37
  0.08
  0.87
  0.267
  0.160
  64.66
  35.40
  0.06
  -0.35
  -0.67
  -0.37
  1.45
  0.002
  1.330
  0.56
  74.25
  -0.35
  -0.69
  -0.92
  -0.67
  2.63
  2.630
  591.75
  -0.69
  -1.09
  -1.22
  -0.92
  3.92
  3.920
  882.00
  0.69
  0.36
  0.10
  0.35
  1.50
  1.500
  337.50
  0.36
  0.08
  -0.25
  0.10
  0.79
  0.370
  0.080
  83.25
  18.00
  0.08
  -0.37
  -0.63
  -0.25
  1.33
  0.005
  1.170
  1.13
  263.25
  -0.37
  -0.67
  -0.87
  -0.63
  2.54
  2.540
  571.50
  -0.67
  -0.92
  -1.15
  -0.87
  3.61
  3.610
  812.25
  -0.92
  -1.22
  -1.42
  -1.15
  4.71
  4.710
  1059.75
  2.4.
  Побудова нульової лінії.
  Виконуємо побудову нульової лінії графічним методом. Після чого визначимо закладання укосів для виїмки і насипу в зовнішніх вершинах квадратів.
  Закладання укосів визначаємо за формулою
  де m – коефіцієнт закладання укосу, для суглинок m =1.75;
  h – робоча відмітка вершини квадрату.
  Таблиця 2.3 – Закладання укосів
  3.13
  2.33
  1.68
  0.82
  0.17
  0.39
  1.07
  1.65
  1.87
  1.24
  0.65
  0.21
  1.07
  1.49
  1.98
  2.45
  Відклавши величини закладань укосів від вершин квадратів майданчика і з’єднавши їх плавними лініями, отримаємо абрис укосів майданчика в плані.
  23.11.2000 p. Свінцицький Станіслав
  ПБ-98-2
  Обсяг робіт після оптимізації
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  N kv*
  *sum(h)*
  V(+)
  V(-)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  1.79
  1.33
  1.09
  1.37
  5.580
  1256.00
  0.00
  1.33
  0.96
  0.75
  1.09
  4.130
  929.00
  0.00
  0.96
  0.47
  0.33
  0.75
  2.510
  565.00
  0.00
  0.47
  0.10
  -0.10
  0.33
  1.000
  182.00
  2.00
  0.10
  -0.22
  -0.41
  -0.10
  0.830
  3.00
  144.00
  -0.22
  -0.61
  -0.80
  -0.41
  2.040
  0.00
  459.00
  1.37
  1.09
  0.70
  0.94
  4.100
  923.00
  0.00
  1.09
  0.75
  0.38
  0.70
  2.920
  657.00
  0.00
  0.75
  0.33
  0.08
  0.38
  1.540
  347.00
  0.00
  0.33
  -0.10
  -0.33
  0.08
  0.840
  45.00
  50.00
  -0.10
  -0.41
  -0.67
  -0.33
  1.510
  0.00
  340.00
  -0.41
  -0.80
  -1.07
  -0.67
  2.950
  0.00
  664.00
  0.94
  0.70
  0.38
  0.71
  2.730
  614.00
  0.00
  0.70
  0.38
  0.10
  0.38
  1.560
  351.00
  0.00
  0.38
  0.08
  -0.35
  0.10
  0.910
  78.00
  30.00
  0.08
  -0.33
  -0.65
  -0.35
  1.410
  1.00
  282.00
  -0.33
  -0.67
  -0.90
  -0.65
  2.550
  0.00
  574.00
  -0.67
  -1.07
  -1.20
  -0.90
  3.840
  0.00
  864.00
  0.71
  0.38
  0.12
  0.37
  1.580
  356.00
  0.00
  0.38
  0.10
  -0.23
  0.12
  0.830
  98.00
  14.00
  0.10
  -0.35
  -0.61
  -0.23
  1.290
  2.00
  247.00
  -0.35
  -0.65
  -0....

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены