Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування)

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування)

  ВСТУП
  Сукупність операцій, що керують, утворює процес керування.
  Операції керування так само частково або повністю можуть виконуватися технічними пристроями. Заміна праці людини в операціях керування називається автоматизацією, а
  технічні пристрої, що виконують операції керування,
  автоматичними пристроями. Сукупність технічних пристроїв (машин, знарядь праці, засобів механізації), що виконують даний процес є об\'єктом управління.
  Сукупність засобів управління і об\'єкту утворює системи керування. Основна мета автоматичного керування будь-яким об\'єктом або процесом полягаємо в тому, щоб безперервно
  підтримувати із заданою точністю необхідну функціональну залежність між керованими змінними, що характеризують стан об\'єкту, і діями, що керують, в умовах взаємодії об\'єкту із
  зовнішнім середовищем, тобто за наявності як внутрішніх, так і зовнішніх обурюючих дій. Математичний вираз цієї функціональної залежності називається алгоритмом керування. Для
  здійснення автоматичного керування створюється система, що складається з об\'єкту, що керує, і тісно пов\'язаного з ним пристрою, що керує. Як і всяка технічна споруда,
  систему керування прагнуть створити як би конструктивно жорсткою, динамічно «міцною». Система повинна бути здатна виконувати визначену для неї програму дій,
  не дивлячись на неминучі перешкоди з боку зовнішнього середовища.
  Динамічно керовані процеси мають місце в живих організмах, в економічних і організаційних людино-машинних системах. Закони динаміки в них не є
  основними і такими, що визначають принципи керування, як це властиво технічним системам.
  У автоматизованих системах керування технологічними процесами роль динаміки безперечна, але вона стає все більш очевидною і в інших сферах дії АСК ТП у міру розширення їх
  не тільки інформаційних, а й керуючих функцій. . Цілеспрямовані процеси, що виконуються людиною для задоволення різних потреб, є організованою і впорядкованою сукупністю дій,
  які діляться на два основні види: робочі операції і операції керування.
  КП 5.092503.02.06
  ПЗ
  Арк.
  Знм
  Арк.
  докум.
  Підпис
  Дата
  Для полегшення і удосконалення робочих операцій використовуються різні технічні пристрої, частково або повністю замінюючи людину в даній операції. Заміна праці людини в
  робочих операціях називається механізацією. Мета механізації полягає у вивільненні людини у важких операціях, що вимагають великих витрат фізичної енергії.
  Людина завжди прагнула до полегшення своєї праці і до максимальних її результатів. І тому автоматизація і механізація з якнайдавніших часів
  застосовується людством у всіх можливих сферах виробництва.
  У наш час автоматизація процесів керування і виробництва дає колосальний економічний ефект і крім всього дозволяє людині не бути присутньою і не брати участь в особливо
  небезпечних і шкідливих процесах.
  КП 5.092503.02.06
  ПЗ
  Арк.
  Знм
  Арк.
  докум.
  Підпис
  Дата
  1. Завдання монтажних організацій, перелік монтажних робіт.
  Монтаж засобів автоматизації, контролю і керування на більшості підприємств здійснюють спеціалізовані монтажні трести і управління. До складу даних
  структур крім усього іншого входять і налагоджувальні управління. Монтажні управління укладають з підрядчиком договори на виконання робіт по монтажу устаткування автоматизації,
  а налагоджувальні управління виконують на всіх об\'єктах роботи по випробуванню, перевірці, наладці і пуску змонтованого устаткування.
  Перш ніж приступити до виконання робіт монтажне управління повинне мати в наявності наступний пакет документів:
  Проектна документація: монтажна, пусконалагоджувальна і експлуатаційна.
  Структурні схеми виробництва та автоматизації.
  4. Функціональні схеми автоматизації процесів.
  5. Плани розташування щитів, пультів і трас з\'єднань.
  6. Заявочні відомості приладів засобів автоматизації, електричної і трубопровідної арматури, щитів, пультів, монтажних матеріалів і нестандартного
  устаткування.
  7. Принципові електричні, пневматичні і гідравлічні схеми контролю автоматичного регулювання, управління, сигналізації і окремі схеми
  живлення.
  8. Загальні види щитів і пультів.
  9. Монтажні схеми щитів, пультів та таблиці для монтажу електричних трубних проводок.
  10. Схеми зовнішніх електричних трубних проводок.
  11. Кросові відомості (таблиці підключення).
  12. Розрахунки регулюючих органів, параметри настройок регуляторів і розрахунки звужуючих пристроїв.
  13. Плани розташування систем автоматизації, електричних трубних проводок.
  14. Замовні специфікації приладів і засобів автоматизації, електроапаратури, щитів і пультів, кабелів і проводів, основних монтажних матеріалів і
  виробів.
  КП 5.092503.02.06
  ПЗ
  Арк.
  Знм
  Арк.
  докум.
  Підпис
  Дата
  15. Перелік типових креслень на установку засобів автоматизації.
  16. Локальні кошториси на устаткування і монтаж.
  17. Записка пояснювальна.
  18. Програмне забезпечення.
  Комплект експлуатаційної документації:
  а) опис інформаційних функцій оперативного відображення і реєстрації значень технологічних параметрів і показників устаткування, що управляють, а
  так само результатів математичних і логічних операцій виконуваних комплектом технологічних автоматизації.
  б) опис оперативного виявлення, відображення, реєстрації і сигналізації відхилень значень технологічних параметрів і показників стану устаткування
  залежно від встановлених нормативів (показників).
  в) опис підготовки інформації і виконання процедур обміну з суміжними і вищестоящими системами управління.
  г) опис раціонального режиму ведення технологічного процесу.
  д) опис формування і передачі на входи виконавчих пристроїв дій, що управляють, автоматично або за допомогою оператора, для реалізації обраного
  режиму.
  Типовий перелік монтажних робіт
  що виконуються на об
  єкті автоматизації:
  1. Розробка плану монтажних робіт.
  2. Стендова перевірка приладів для монтажу.
  3. Виготовлення металоконструкцій.
  4. Комплектація відбіркових пристроїв, а при необхідності їх виготовлення.
  5. Монтаж захисних коробів.
  6. Монтаж металоконструкцій.
  7. Монтаж відбіркових пристроїв.
  8. Монтаж кабельних конструкцій.
  9. Монтаж захисних трубних блоків.
  КП 5.092503.02.06
  ПЗ
  Арк.
  Знм
  Арк.
  докум.
  Підпис
  Дата
  10. Монтаж блоків імпульсних труб.
  11. Затягування і прокладка проводів.
  12. Прокладка кабелю.
  13. Монтаж
  первинних приладів і перетворювачів.
  14. Монтаж щита оператора.
  15. Монтаж приладів щитової.
  16. Підключення проводів і кабелів до вторинних приладів або до АСК ТП.
  17. Індивідуальне випробування системи і здача робіт.
  КП 5.092503.02.06
  ПЗ
  Арк.
  Знм
  Арк.
  докум.
  Підпис
  Дата
  2. Опис технологічного процесу. Матеріальні і теплові баланси. Показники ефективності процесу.
  Фільтрування це процес розділення неоднорідних систем
  здійснюваний в апаратах званих фільтрами.
  Рушійна сила процесу фільтрування – різниця тиску в суспензії, що розділяється, і за перегородкою, що фільтрує. Ця різниця тиску витрачається на подолання
  потоком гідравлічного опору шару осаду і перегородки, що фільтрує. Різниця тиску в цьому процесі може бути створена:
  ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены