Проект лінії роздавання кормів на відгодівельній фермі ВРХ

  Дисциплина: Разное
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Проект лінії роздавання кормів на відгодівельній фермі ВРХ

  ВСТУП
  Перехід до ринкових умов господарювання в сільськогосподарському виробництві взагалі, в тому числі й у такій галузі, як тваринництво, вимагає не тільки збільшення
  обсягу, а й зниження собівартості виробленої продукції, при якості, яка могла б відповідати загальнодержавним та світовим стандартам. Основними умовами забезпечення розвитку галузі,
  поряд із зміцненням кормової бази є виконання технологічних процесів із використанням сучасних високопродуктивних, надійних та легкообслуговуємих засобів механізації та
  автоматизації.
  В Україні сільськогосподарська техніка створюється на основі рекомендацій, включених до системи машин, що розробляється на певний
  період часу зусиллями науково-дослідних та проектно-технологічних інститутів, конструкторських бюро, а також машинобудівельних відомств, з урахуванням запитів виробництва. При
  розробці системи машин передбачається забезпечення основних напрямів науково-технічного прогресу: дотримання технологічних вимог, істотне підвищення продуктивності праці, впровадження
  поточних методів виконання механізованих процесів, суміщення кількох операцій в одному агрегаті, універсалізація машин і обладнання, розробка засобів механізації на базі принципово
  нових технічних рішень.
  Загальновідомо, що комплексну механізацію вигідно впроваджувати лише на великих спеціалізованих підприємствах (комплексах ), а в
  Україні в зв’язку з аграрною реформою утворилась велика кількість середніх та малих підприємств-яких більшість. Тому існуюча система машин не завжди задовольняє потреби новостворених
  с/г формувань, які займаються тваринництвом . Ця проблема стосується практично всіх технологічних ліній, на фермах з різною спеціалізацією та виробничим напрямком, не обходить вона і
  лінію роздавання кормів на відгодівельних фермах великої рогатої худоби.
  Відомо, що якість годівлі тварин залежить від засобів механізації роздавання кормів та вірно підібраної технології. На цей процес
  припадає 25-35% всіх трудовитрат при виробництві м’яса.
  Виходячи із сказаного, питання підбору ефективних існуючих, чи розробка нових засобів механізації роздавання кормів для
  відгодівельних ферм ВРХ, на даний момент часу є значно актуальним.
  1. ПРОЕКТУВАННЯ ФЕРМИ
  1.1. Розрахунок структури стада
  Вибір структури стада виконуємо згідно напрямку спеціалізації ферми, дотримуючись рекомендацій ОНТП 1-89. За завданням наша ферма має чисто відгодівельний напрямок
  спеціалізації із валовим виробництвом м’яса 500 т на рік.
  Так як ферма має достатньо значні розміри приймаємо незамкнутий цикл виробництва, за яким телят у 6-ти місячному віці закуповуємо на спеціалізованих репродукторах
  (вагою 180 кг) і відгодовуємо до 18-ти місячного віку із здаточною вагою 500 кг.
  Виходячи з цього, за рекомендаціями [13]
  структура стада буде представлена молодняком на дорощуванні від 6 до 14 місяців та відгодівельним молодняком від 14 до 18 місяців табл. 1.1
  Таблиця 1.1.
  Структура стада та поголів’я тварин по віковим групам
  Вікові групи
  Структура стада, %
  Річне поголів’я, гол.
  Кількість скотомісць
  Молодняк на дорощуванні 6-14 міс.
  Відгодівельне поголів’я 14-18 міс.
  3646
  1562
  2431
  Розмір ферми за яким ми будемо проводити подальші розрахунки визначається кількістю скотомісць для прийнятих вікових груп.
  Річне поголів’я тварин розраховуємо за формулою
  Розрахунок за іншими віковими групами проводимо згідно прийнятої структури, дані заносимо в табл. 1.1.
  Кількість скотомісць для відгодівельного молодняку складе
  де 4 міс. – термін утримання даної вікової групи.
  Для молодняку на дорощуванні розрахунок проводимо аналогічно, дані заносимо до табл. 1.1.
  1.2. Визначення кількості ферм
  Визначення кількості ферм для відгодівельних ферм ВРХ проводимо з формулою
  (1.1)
  де
  опт
  – оптимальний розмір ферми, скотомісць.
  Для відгодівельних ферм ВРХ із незамкнутим циклом виробництва
  опт
  = 1200, 3000, 6000 скотомісць.
  Виходячи з наших розмірів ферми все поголів’я утримуємо на одній фермі.
  1.3. Визначення виду та кількості приміщень, будівель та
  споруд на фермі
  1.3.1. Визначення типу і кількості основних приміщень
  Для визначення типу приміщень для утримання відгодівельного
  поголів’я необхідно прийняти технологію утримання тварин.
  На фермах ВРХ відгодівельного напрямку спеціалізації застосовують стійлову, стійлово-пасовищну, та пасовищну систему утримання тварин, вибір якої залежить в першу
  чергу від природнокліматичних умов зони розміщення ферми та наявності пасовищ. В основі даних систем використовують прив’язний, безприв’язний та боксовий способи утримання.
  При цьому, найкраща інтенсивність відгодівлі в нашій зоні досягається при застосуванні стійлового безприв’язного утримання в закритих приміщеннях, відгодівельних
  майданчиках, та при комбінації даних варіантів.
  Виходячи із сказаного приймаємо безприв’язну боксову систему утримання поголів’я в закритих приміщеннях.
  За рекомендаціями [13] приймаємо для утримання поголів’я приміщення для відгодівельного молодняку за ТП 801-120, яке передбачає безприв’язний спосіб утримання в
  боксах, проектною місткістю 334 голови, розмірами 90*18 м. Тоді необхідна кількість приміщень для відгодівельного молодняку в віці від 14 до 18 міс. складе
  Приймаємо
  вм
  Для групи дорощування 6-14 міс. приймаємо той же тип приміщень. Необхідна кількість приміщень 8.
  1.3.2. Визначення типу та кількості сховищ для кормів
  Тип та кількість сховищ для кормів визначаємо за потребою в останніх. Тип сховищ приймаємо виходячи із прийнятого типу годівлі тварин. За ОНТП 1-89 найкращим варіантом
  для нашої зони є силосний тип годування.
  Річна потреба в кормах за ОНТП 1-89 представлена в табл. 1.2
  Таблиця 1.2.
  Річна потреба в кормах
  Вид корму
  Для молодняку 6-14 міс., (за період на одну тварину), т
  Для молодняку 14-18 міс. (за період на одну тварину), т
  Всього кормів, т
  1. Комбікорм
  2. Силос
  3. Сіно
  0,49
  3,63
  0,72
  0,35
  2,75
  0,62
  1373,6
  10257,3
  2073,4
  Відповідно нам необхідно визначити потребу в сховищах для силосу, комбікорму та сіна.
  Силос традиційно зберігають в силосних траншеях та ямах. Приймаємо перший варіант, як найбільш ефективніший. Тип траншей наземний із залізобетонними стінками та
  днищем.
  Приймаючи до уваги загальну кількість силосу
  = 10527,3
  т, приймаємо силосні траншеї по ТП 811-36, місткістю 3000 т, розмірами 18*62 м. Необхідна кількість траншей складе 4 штуки.
  Зберігання сіна проводимо в сараях. За ТП 811-36 приймаємо сарай для сіна місткістю 1000 т і розмірами 18*54 м. Кількість сараїв – 2 (залишок 73,4 тони зберігаємо під
  навісом прибудованим біля основного сховища).
  Для комбікорму рекомендується використовувати капітальні сховища – склади. Розрізняють постійні та проміжні сховища. В перших зберігають великі запаси кормів, в других
  – незначний запас.
  Враховуючи втрату поживної цінності деяких із компонентів комбікорму під час довгострокового зберігання, приймаємо проміжний тип складів із зберіганням в них 30-ти
  денного запасу.
  Тоді необхідна місткість сховища складе
  Приймаємо склад для комбікорму місткістю ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены