Цифровые ЭВМ

  Дисциплина: Программирование
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Цифровые ЭВМ

  іністерство освіти України
  Дніпропетровський Національний Університет
  Радіофізичний факультет
  Кафедра ЭОМ
  Курсовий проект
  по курсу «
  Цифров
  ЭОМ»
  Виконав
  ст. гр. Р
  -97-1
  Орлов С.А.
  Перевірив
  Істушкін В. Ф.
  Дніпропетровськ
  2000
  ЗМІСТ
  1. Вступ
  Завдання
  3. Структура мікро-ЕОМ
  4. Функціональна схема микро-ЕОМ
  4.1 Арифметико-логічний пристрій
  4.2 Блок мікропрограмного управління
  4.3 Блок обробки запитів переривань
  4.4 Блок внутрішньої синхронізації
  4.5 Оперативна пам\'ять
  5. Розробка мікропрограми
  Команда
  .2 Команда
  6. Розрахункова частина
  7. Висновок
  Додатки
  Структурна схема
  Таблиці мікрокоманд
  Схема БОД
  Схема БПП
  Схема БМУ
  Схема ОЗП
  Схема БВС
  Прийняті у проєкті скорочення та терміни
  Список літератури
  1. ВСТУП
  У курсовому проекті необхідно розробити ЕОМ, що складається з процесора (П), оперативного запам\'ятовуючого пристрою (ОЗП), постійного запам\'ятовуючого пристрою (ПЗП), зовнішніх
  пристроїв (ЗП). ОЗП і ПЗП зтворюють основну пам\'ять (ОП). У кожен момент часу можливе звертання тільки до однієї комірки пам\'яті. В ОП адресується кожен байт. ЗП можуть бути активні і
  пасивні. Активні ЗП на відміну від пасивних можуть формувати запит, що вказує на необхідність обміну інформацією з ОП. Обмін інформацією здійснюється під керуванням БПП с
  використанням системи переривань.
  Розроблена
  ЕОМ повинна моделювати систему команд ЕС ЕОМ.
  Детальна розробка команд припускає складання алгоритму виконання команди в точності і відповідності з її реалізацією в ЕС ЕОМ, і складання по йому мікропрограми виконання
  команди як у символічної, так і в цифровій формі з вказівкою комірок ПЗП в який розміщені окремі мікрокоманди. При проектуванні мікропрограмного пристрою управління вважати, що всі
  команди по складності реалізації рівноцінні, а їхня мікропрограма складається з такої ж кількості мікрокоманд, як і мікропрограма окремо розробленої команди. З цих даних визначається
  ємність ЗП мікропрограми і розміщення в йому мікропрограм окремих мікрокоманд.
  2. Виб
  р завдання
  Номер залікової книжки 971694, що в 16-річному виді представлено як
  ED3AE
  . У дв
  ійковой
  формі номер заліковки представляється так
  0011 1010 1110
  Зв
  ідси
  всі необхідні числа для вибору завдання представлені в таблиці 1.
  Таблиця
  Требуеться розробити мікроЭОМ зі слідуючими характеристиками :
  серія мікросхем 1804;
  довжина ячейки пам
  яти й разрядность МП - 64 б
  ємність ОП 256 Кбайт;
  число зовнішніх пристроїв 63;
  кросхеми ОЗП 541РУ2
  мікросхеми ППЗП 556РТ6;
  реалізація машинних команд
  SE, HER.
  3. C
  труктурна схема м
  кро-
  ОМ
  Структурна схема приведена на рисунку в додатку 1. Мікро_ЕОМ складається із слідуючих елементів:
  операційоний пристрій (ОП);
  блок микропрограмного управління (БМУ);
  блок приоритетів переривань (БПП);
  блок синхронізації (БС);
  схема обміну інформації (СОІ);
  оперативний запам
  ятовуючий
  пристрій (ОЗП);
  зовнішні пристрої (
  Структурна схема мікро-ЕОМ представляє загальний принцип роботи всієї мікро-ЕОМ.
  ОП виповнює обробку данних, поступаючих до нього, забезпечує зберігання та видачу признаків результатів, отриманих в ОП, формування слова стану.
  БМУ забеспечує прийняття виконуваної команди із ОЗП, преобразування кода команди для подальшого обчислювання, виробка адреси мікрокоманди для пам
  яті мікропрограм, формування необхідного формату мікрокоманди для керування БІСами ЕОМ, а також забеспечує перехід на мікропрограму-відробник вектору переривання, адреса якого
  надходить з блоку БПП.
  БПП забеспечує прийняття запросів від зовнішніх пристроїв, керування приоритетами ліній переривань, формування вектора переривання та по цьому вектору
  формування адреси відробнику переривання для БМУ.
  В ОЗП зберігаються команди, які необхідно виконувати на даній мікро-ЕОМ, причому записані у системі ЕС ЕОМ, систему команд якої емулює розроблена
  мікро-ЕОМ.
  БС забеспечує усі схеми ЕОМ стабільними тактовими послідовностями, формірує машинні цикли для БІС.
  В загальному виді мікро ЕОМ функціонує слідуючим образом
  Виконувана команда зчитується з ОЗП та попадає на БМУ. БМУ преобразує код команди та починає виконання мікропрограми обробки поданої мікрокоманди. Під час виконування мвкрокоманд
  БМУ програмує мікропроцесорний комплект на виконання конкретних операцій згідно алгоритму. Якщо у час виконання програми надходить переривання від зовнішнього пристрою, БПП формує запит
  на переривання та адресу обробника переривання, та БМУ починає обробку переривання.
  4. Функціональна схема микро-ЕОМ
  4.1 Арифметико логічний пристрій
  Арифметико-логічний пристрій (АЛП) призначено для виконання арифметичних і логічних операцій, операнди для яких або безпосередньо надходять із шини даних (ШД), або читаються з
  внутрішнього реєстрового запам\'ятовуючого пристрою (РЗП) АЛП, адреса для який надходить зі ШД. АЛП містить:
  шістнадцять центральних процесорних елемента (ЦПЕ) К1804ВР2;
  контролер станів К1804ВР2;
  схема прискореного переносу К1804ВР1;
  БІС К1804ВР2 являє собою 4-розрядну нарощувану мікропроцесорну секцію (МПС) з підвищеними алгоритмічними можливостями й орієнтована на обробку складних арифметичних алгоритмів.
  Володіючи секционированной структурою, даний ЦПЕ дозволяє за рахунок об\'єднання декількох БІС будувати процесори (чи АЛП) довільної розрядності, кратної 4.
  Дана МПС керується кодом мікрокоманди, поданим на входи I0-I8, у залежності від значення якого БІС вибирає джерела операндв, виконувану над ними операцію і приймач результату
  цієї операції.
  БІС К1804ВР2 призначена для замикання даних навколо МПС К1804ВР2 при побудові АЛП мікро-ЕОМ, забезпечуючи також функції регістра стану і формірователя сигналу переносу.
  Під впливом зовнішніх сигналів управління дана БІС формує сигнали для організації зрушень і переносів в АЛП, а також, обробляючи ознаки стану, що надходять з АЛП блоку обробки
  даних:
  перенос (C);
  нульовий результат (Z);
  знак результату (N);
  переповнення (OVR),
  формує сигнал умови для організації розгалужень як у програмах, так і в мікропрограмах.
  Для порівняння двох чисел необхідно подать ці числа на АЛП, організувати їхнє вирахування, а на шину управління БІС К1804ВР2 подать команду порівняння по необхідній умові. Після
  чого КС за значенням C, Z, N, OVR сформує на виході CT сигнал низького рівня, якщо задана умова виконується, чи сигнал високого рівня, якщо воно не виконується.
  4.2 Блок мікропрограмного управління
  Блок мікропрограмного управління використовується для управління послідовністю мікрокоманд та містить в собі
  регістр команд (РгК)
  на
  дешифратор начальної адреси мікропрограми на базі двох БІС ПЗУ К556РТ6;
  формувач адреси мікропрограми К1804ВУ4;
  пам
  ять м
  кропрограм (ПМП) на базі семи БІС К556РТ6;
  регістр мікрокоманд (РгМК) на базі 7 БІС К1804ИР2;
  мультиплексор для вибору істочнику переривання.
  БІС К1804ВУ4 представля з себе 12-розрядну схему
  Керування адресом мікрокоманди та призначена для формуванняадреси ПЗП мікрокоманд ємністю до 4Кслів в составі пристроїв мікропрограмного управління. Крім того, подана БІС
  забеспеч...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены