Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

  Дисциплина: Программирование
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

  КУРСОВА
  РОБОТА
  на тему
  “Розвиток процесів пам\'яті в молодшому шкільному віці”
  План
  стор.
  Вступ................................................................................................................................3
  1. Пам\'ять та її класифікація..........................................................................................
  1.1. Визначення поняття пам\'яті...................................................................................3
  1.2. Типи пам\'яті............................................................................................................4
  1.3. Процеси пам\'яті......................................................................................................
  2. Поліпшення запам\'ятовування................................................................................10
  2.1. Прийоми запам\'ятовування..................................................................................10
  2.2. Закони пам\'яті........................................................................................................
  3. Педагогічні аспекти дослідження пам\'яті................................................................14
  4. Дослідження способів запам\'ятовування та пригадування у молодшому
  шкільному віці ( на прикладі учнів другого класу )................................................1
  Висновки........................................................................................................................
  Список основної використаної літератури...................................................................21
  Вступ
  Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь. Все це пов
  язано з роботою пам
  яті. Якби людина не запам
  ятовувала те, що сприймала, переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий.
  Пам
  ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам
  ять дитини тісно пов
  язана з усім її розвитком. Можна було б сказати, що це період нагромадження великої кількості уявлень, які відображають те, що учень бачить навколо себе, чує з вуст учителя, від
  оточення, в тому числі й однолітків, старших братів і сестер, про що читає та ін. У цьому віці діти жадібно поповнюють свої враження, уявлення.
  Успіх розвитку пам
  яті залежить від того, як забезпечують педагоги керівництво цим процесом. Важливе значення для розвитку пам
  яті учнів має передусім знання вчителем умов продуктивності запам
  ятовування, відтворення та вміння керувати ними в навчальній діяльності на уроках і поза ними. ( 2, с.8 )
  Уявімо собі плоский шматок глини, що має незвичні властивості. Якщо на його поверхню надавити пальцем і відразу ж вирівняти ямку, то після обжигу глини ямка знову стає ясно
  помітною. Ця глина має, відповідно, властивість впродовж певного часу зберігати слід від фізичного впливу так, що при певних умовах він знову може бути відтворений. Аналогічно
  пам
  ять в психології найчастіше визначається як здатність відтворювати в більшій чи меншій відповідності з оригіналом минулі події після зберігання їх впродовж певного часу. ( 20,
  с.12 )
  Кілька років тому видатний сучасний математик і кібернетик фон Нейман зробив сенсаційне повідомлення. За його розрахунками виходило, що в принципі мозок людини може вмістити
  приблизно 100000000000000000000 одиниць інформації. В перекладі на загальноприйняту мову це означає – кожен з нас може запам
  ятати всю інформацію, що знаходиться в мільйонах томів найбільшої у світі Бібліотеці імені Леніна. ( 17, с.30 )
  Немає сумнівів, що мнемічні процеси (процеси пам
  яті) займають центральне місце і в інтелектуальній сфері особистості, і в загальному психічному розвитку школяра. (
  16, с.
  60 )
  Потрібно відмітити,що дослідження пам
  яті людини відкриває доступ до таких галузей психіки, знання яких має виключне значення для вирішення багатьох практичних завдань. Так, наприклад, для педагога дуже важливо
  знати, як краще структурувати учбовий матеріал та в якій послідовності пропонувати його учням, щоб забезпечити високу якість засвоєння при мінімальних витратах часу. Але для вирішення
  цієї проблеми необхідно визначити закономірності організації інформації в пам
  яті та її відтворення. ( 20, с.14 )
  Пам\'ять та її класифікація
  Визначення поняття пам\'яті
  Пам
  яттю з давніх-давен цікавилися філософи, психологи та фізіологи, але про явища пам
  яті – складні, феноменальні – ще багато потрібно дізнатися. А поки що уточнимо відоме і почнемо з визначень понять, в своїй різнобарвності доповнюючих одне одного. У Великій
  Радянській Енциклопедії сказано: пам
  ять – це “ здатність до відтворення минулого досвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається в можливості довгостроково зберігати інформацію про події
  зовнішнього світу
  та
  реакції організму і багаторазово вводити її у сферу свідомості та поведінки. ( 6 )
  Радянський психолог А. Р. Лурія говорить про пам
  ять: “Кожне наше переживання, враження та рух залишає певний відбиток, який зберігається достатньо довгий час і при відповідних умовах проявляється знову і стає предметом
  свідомості. Тому під пам
  яттю ми розуміємо запис, зберігання і відтворення відбитків минулого досвіду, що дає людині можливість накопичити інформацію і мати справу зі слідами минулого досвіду після того,
  як явища, що породили їх, зникли”. (
  с. 42 )
  І ще одне визначення: “Запам
  ятовування, зберігання та наступне відтворення індивідом його досвіду називається пам
  яттю. В пам
  яті розрізняють такі основні процеси: запам
  ятовування, зберігання, відтворення і забування.” (
  З того, шо міститься в цих визначеннях, виділимо найбільш істотне, а саме:
  1. Явища пам
  яті спричинені нервовою системою, викликаються нею, складають одну з основних її якостей, властивостей.
  2. Будь-який вплив – події зовнішнього світу або внутрішні реакції – залишають відбиток, інформацію у сфері наших рухів, емоцій або думок.
  3. Пам
  ять забезпечує довгострокове зберігання одержаної інформації.
  4. Те, що стало надбанням пам
  яті, при відповідних умовах оживає, становиться предметом свідомості.
  5. Процеси пам
  яті – запам
  ятовування, зберігання, відтворення та забування (Часто, кажучи про процеси пам
  яті, говорять про сприйняття, запам
  ятовування, відтворення.).
  Отже, пам
  ять – поняття багатозначне. З його не побутових, а наукових ознак – філософських, фізіологічних, психологічних – вчитель повинен виділити свій аспект їх розгляду – педагогічний,
  вирішальний у впливі на школяра при організації його складної учбової діяльності.
  Головна та постійна турбота вчителя – озброювати учнів міцними знаннями, тобто у великому обсязі і надовго. Щоб школярі зберегли здоров
  я та емоціональну стійкість, рівновагу, вчителю недостатньо знати тільки свій предмет і сучасну методику його викладання. Крім цього він повинен враховувати і відомості, що
  стосуються психіки та безпосередньо пам
  яті учн...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены