Методика аудита затрат предприятий торговли (Методика аудиту витрат пiдприeмств торгiвлi на матерiалах СП "ПОЛIСЕРВIС")

  Дисциплина: Финансы и кредит
  Тип работы: Диплом
  Тема: Методика аудита затрат предприятий торговли (Методика аудиту витрат пiдприeмств торгiвлi на матерiалах СП "ПОЛIСЕРВIС")

  іністерство освіти і науки України

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

  Факультет обліку і підприємництва

  МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

  (НА МАТЕРІАЛАХ СП “ПОЛІСЕРВІС”)

  Дипломна робота:

  слухача групи БоА-406з

  Якобсон Л.С.

  Науковий керівник:

  доцент Швець В.Є.

  Львів – 2001

  Зміст

  Вступ

  Основи побудови та організація проведення аудиту витрат підприємств торгівлі

  1.1.

  Економіко-правове забезпечення аудиту витрат на торгівельному підприємстві

  1.2.

  Організація проведення аудиту на підприємтсві

  Методика проведення аудиту витрат на підприємстві торгівлі

  2.1.

  Аудит установчих документів та ознайомлення зі структурою документообороту

  2.2.

  Аудит витрат на придбання товарів та операцій з матеріальними цінностями

  2.3.

  Проведення аудиту на СП “Полісервіс”

  3.Проблеми аудиту в період реформування системи бухгалтерського обліку та звітності

  3.1. Проблеми перевірки аудитором бухгалтерських рахунків в умовах реформування системи обліку в Україні

  3.2. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні та їх вплив на аудиторську діяльність

  Висновки

  Література

  Додаток 1

  Додаток 2

  Додаток 3

  Вступ

  В даній роботі розлянуто теоретичні і практичні питання методики аудиту витрат підприємств торгівлі.

  На сьогоднішній день ця тема є дуже актуальною. У зв’язку з економічною кризою більшість заводів, фабрик, виробничих підприємств Львівщини, як і України взаглі, або припинили своє

  існування або працюють не на повну потужність.

  Разом з тим на ринку з’явилось багато невеликих роздрібних та гуртових торгівельних та посередницьких фірм.

  Тому підприємство, обране для дослідження і написання роботи, можна вважати типовим представником свого часу.

  Питання витрат також є дуже важливим. Правильність обліку витрат має ваелике значення. Дані про витрати використовуються для визначення собівартості товарів, обчислення податків та

  визначення фінансових результатів.

  Посилаючись на такі принципи бухгалтерського обліку, як достовірність, точність, однозначність можна сказати, що правильне ведення обліку на кожній ланці є надзвичайно важливим. Але

  зміни в обліку, які з’явились з переходом на нові Національні Положення (Стандарти) Бухгалтерського Обліку

  (П(С)БО), стосуються, насамперед, класифікації витрат. Якщо, наприклад, на СП “Полісервіс” раніше витрати обліковувались на рахунку 44 “Витрати”, то сьогодні для цього

  існує цілий Восьмий клас рахунків з його субрахунками.

  Отже, в діяльності підприємства важливі і витрати, і їх правильний облік, і аудит. В наш час доцільність добровільного аудиту розуміють всі, але зовсім не кожне підприємство може

  дозволити собі запросити аудитора для проведення первірки. А якщо і спроможне, то, можливо, певну недовіру до аудиторських фірм

  створюють нестабільне законодавство, некомпетентність аудиторів, непевність у нерозголошенні комерційної таємниці.

  В сучасних умовах від бухгалтера вимагається бути не просто обліковим працівником, але й і аудитором, і аналітиком, і економістом, і юристом: знати як вести облік, аналізувати попередню

  господарську діяльність, передбачати наслідки кожної господарської операції в майбутньому, приймати управлінські рішення, оптимізувати оподаткування на підприємстві, вміти відстояти свої

  права перед державними органами.

  Щоб відповідати цим вимогам, бухгалтер повинен бути в курсі усіх нововведень, змін у законодавстві. Джерелами такої

  інформації, наприклад на СП “Полісервіс”, є періодичні видання, такі як “Галицькі Контракти”, “Баланс”, “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерія”. Матеріали цих

  періодичних я також використано при написанні роботи. І хоча написано про про методику проведення зовнішнього аудиту, особисто для мене як для бухгалтера цієї фірми це був внутрішнй аудит.

  Проведену роботу вважаю корисною і для себе як спеціаліста, і для підприємства, оскільки під час написання була знайдено і вчасно виправлено декілька помилок.

  Робота складається з трьох част...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


  Добавить комментарий
  Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично

  Введите код:
  Включите эту картинку для отображения кода безопасности
  обновить, если не виден кодПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены